รูปแบบการจัดส่ง

 • จัดส่งผ่านขนส่ง KERRY 1-2 วันทำการ

 • จัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน ต้องสั่งสินค้าก่อน 15.00 น.

 • หลังจากนั้นจะจัดส่งให้ในวันถัดไป ยกเว้นวันอาทิตย์ (ขนส่งหยุดทำการ)

รูปแบบการจัดส่ง

 • จัดส่งผ่านขนส่ง KERRY 1-2 วันทำการ

 • จัดส่งสินค้าในวันเดียวกัน ต้องสั่งสินค้าก่อน 15.00 น.

 • หลังจากนั้นจะจัดส่งให้ในวันถัดไป ยกเว้นวันอาทิตย์ (ขนส่งหยุดทำการ)

อัตราค่าบริการ

 • ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและขนาด

 • แบบเก็บปลายทาง (COD) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท จากค่าขนส่ง

 • ค่าจัดส่งอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ขายจะเป็นคนกำหนดขั้นต่ำในการจัดส่ง
  อย่างไรก็ตามผู้ขายอาจมีโปรโมชั่นเพื่อให้ทางลูกค้าสามารถได้รับค่าจัดส่งฟรีได้

อัตราค่าบริการ

 • ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและขนาด

 • แบบเก็บปลายทาง (COD) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท จากค่าขนส่ง

 • ค่าจัดส่งอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ขายจะเป็นคนกำหนดขั้นต่ำในการจัดส่ง
  อย่างไรก็ตามผู้ขายอาจมีโปรโมชั่นเพื่อให้ทางลูกค้าสามารถได้รับค่าจัดส่งฟรีได้

วิธีติดตามสินค้า

 • ไปที่หน้าติดตามพัสดุ

 • เข้าไปที่ Website ของ Kerry คลิก https://th.kerryexpress.com/th/track/?track

 • ใส่หมายเลย Tracking

 • คลิกที่ปุ่ม “ติดตาม”

วิธีติดตามสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจากการใช้งานปกติ

 • Notebook refurbish

 • รับประกัน ตัวเครื่อง, Adapter, Battery เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 • รับประกัน Battery ที่ Charge ไฟเต็มจะจ่ายไฟให้ Notebook ได้ไม่ตํ่ากว่า 30 นาที

เงื่อนไขการรับประกัน (ภายในระยะประกัน) และค่าขนส่ง

 1. สินค้าเสียหาย – ใช้งานไม่ได้ – มีปัญหาในการใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีหลังจากได้รับสินค้าคืน โดยลูกค้าต้องนำ สินค้า พร้อมอุปกรณ์เสริม (Accessories) ครบตามที่ซื้อ ได้แก่ ตัวเครื่อง กล่อง โฟม ถุง คู่มือ แผ่นไดร์เวอร์ สายไฟ adaptor ของแถม บิลฯ จัดส่งกลับไปยังบริษัท โดยแจ้งและส่งสำเนาบิลบริษัทขนส่งไปยังบริษัท เมื่อบริษัทตรวจสอบรายการสภาพ ความครบถ้วนแล้วจะดำเนินการเปลี่ยนและส่งกลับไปยังลูกค้าทันที, ค่าขนส่งไป – กลับ บริษัทรับผิดชอบทั้งหมด

 2. สินค้ามีปัญหาภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับสินค้า บริษัทยินดีซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า, ค่าขนส่งไป-กลับ บริษัทรับผิดชอบทั้งหมด

 3. สินค้ามีปัญหาเกิน 30 วัน นับจากวันได้รับสินค้า บริษัทยินดีซ่อม – เปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า, ลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งซ่อม บริษัทรับผิดชอบค่าขนส่งคืนเมื่อซ่อมเสร็จ เว้นแต่การซ่อมนั้นมิได้เกิดจากความบกพร่องของสินค้าจากการใช้งานปกติ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมและค่าขนส่งทั้งไป – กลับ

*ส่วนที่ชำรุดหรือเสียหายจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันทีหลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นการรับประกันจะถือเป็นโมฆะ
** ทางบริษัทคืนเงินค่าจัดส่งสูงสุด 100 บาทเท่านั้น

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า และคืนเงิน
กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อและได้รับสินค้าแล้ว หากต้องการคืนสินค้า บริษัทมีเงื่อนไขในการขอคืน ดังนี้

 1. สินค้าที่ซื้อนั้นต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า

 2. ลูกค้าต้องนำสินค้า พร้อมอุปกรณ์เสริม (Accessories) ครบตามที่ซื้อ ได้แก่ ตัวเครื่อง กล่อง โฟม ถุง คู่มือ แผ่นไดร์เวอร์ สายไฟ adaptor ของแถมบิลฯ จัดส่งกลับไปยังบริษัท เมื่อบริษัทตรวจสอบรายการสภาพ ความครบถ้วนแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่คืนแล้ว โดยลูกค้าจะถูกหักเงิน 10% จากราคาสินค้าที่ซื้อ และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืนดังกล่าว

 3. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อเป็นรุ่นอื่นที่บริษัทจำหน่าย สินค้าที่ซื้อไปแล้วนั้น ต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า และต้องนำสินค้า พร้อม อุปกรณ์เสริม (Accessories) ครบตามที่ซื้อ ได้แก่ ตัวเครื่อง กล่อง โฟม ถุง คู่มือ แผ่นไดร์เวอร์ สายไฟ adaptor ของแถม บิลฯ จัดส่งกลับไปยังบริษัทโดยลูกค้า เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนดังกล่าว เมื่อบริษัทตรวจสอบรายการ สภาพ ความครบถ้วนแล้ว บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นที่ต้องการ โดยการเปลี่ยน สินค้าที่เปลี่ยนต้องเป็นสินค้าที่มีราคาไม่ตํ่ากว่าสินค้าเดิมโดยลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าที่เพิ่ม ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บริษัท ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนเงิน กรณีที่สินค้ามีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ได้แก่ หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก

 2. สภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น คราบนํ้า สนิม

 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟเกิน, ไฟตก, ฟ้าผ่า, ภัยธรรมชาติ

 4. ความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

 5. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต

 6. มีรอยเขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกได้

 7. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

 8. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการในการซ่อม